Заповнити зразок
Загальні відомості
Форма N 1-м
АКТИВ
І. Необоротні активи
На початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
II. Оборотні активи
На початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
III. Витрати майбутніх періодів
На початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
IV. Необоротні активи та групи вибуття
На початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
ПАСИВ
І. Власний капітал
На початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
На початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
III. Довгострокові зобов'язання
На початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
IV. Поточні зобов'язання
На початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
V. Доходи майбутніх періодів
На початок звітного рокуНа кінець звітного періоду
Форма N 2-м

За звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Заповнити зразок
Ключові слова:ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАДодаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25форма Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництваФорми №1-м, 2-мзі змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. №1591Для малих підприємств
blog comments powered by Disqus

Copyright © 2010-2024 "Форми та бланки". All Rights Reserved.

Договір про обслуговування