Заповнити зразок
Загальні відомості
АКТИВ

І. Необоротні активи
На початок звітного періоду (тис. грн.)На кінець звітного періоду (тис. грн.)
ІІ. Оборотні активи
На початок звітного періоду (тис. грн.)На кінець звітного періоду (тис. грн.)
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
На початок звітного періоду (тис. грн.)На кінець звітного періоду (тис. грн.)
ПАСИВ
І. Власний капітал
На початок звітного періоду (тис. грн.)На кінець звітного періоду (тис. грн.)
II. Забезпечення таких витрат і платежів
На початок звітного періоду (тис. грн.)На кінець звітного періоду (тис. грн.)
III. Довгострокові зобов'язання
На початок звітного періоду (тис. грн.)На кінець звітного періоду (тис. грн.)
IV. Поточні зобов'язання
На початок звітного періоду (тис. грн.)На кінець звітного періоду (тис. грн.)
V. Доходи майбутніх періодів
На початок звітного періоду (тис. грн.)На кінець звітного періоду (тис. грн.)
Заповнити зразок
blog comments powered by Disqus

Copyright © 2010-2021 "Форми та бланки". All Rights Reserved.

Договір про обслуговування